De Freinetschool “De Mijlpaal” in Tongeren is in de zomervakantie van 2008 verhuisd naar haar huidige locatie op de Koninksemsteenweg 174 – een terrein met veel plaats, veel grasveld en tal van mogelijkheden. Al van begin was duidelijk dat het domein in de loop der tijd zou omgebouwd worden tot een uitdagende speel- en leeromgeving, waar natuurbeleving centraal staat.

Nu de zorg om de natuur steeds meer een intellectuele aangelegenheid wordt die losstaat van plezierige ervaringen, moet je je afvragen: waar halen we in de toekomst de natuurbeschermers vandaan?” (Louv 2007).

pl logo msv gr

Hoe groter de biodiversiteit, hoe meer verschillende biotopen, hoe meer soorten planten en dieren er aanwezig zijn, des te meer er valt te ontdekken. Des te boeiender wordt het contact met de natuur voor de kinderen, des te eerder zullen deze later natuur & biodiversiteit een intrinsieke waarde toekennen – en des te beter kan het domein in de lessen geïntegreerd worden.

De verhoging van de biodiversiteit op ons domein samen met draagvlakverbreding voor natuur & biodiversiteit zijn de doelen die we met ons project willen bereiken.

Daarnaast wil De Mijlpaal ook meewerken aan het behoud en de bescherming van de lokale biodiversiteit. Door het betrekken van de kinderen bij dit proces krijgen ze het belang van natuur en natuurbescherming spelenderwijs mee.

Wilt u meer weten over het belang van natuur voor (de gzondheid van) kinderen, dan lees ook het “factsheet scharrelkids“!

Bron: Louv, Richard: Het laatste kind in het bos. Utrecht: Jan van Arkel, 2007